Route:  
  1. Home

Sport- en Familieactiviteitenkalender 2022 bij de Moorfielders


2022 - om meerdere redenen feestlijk jaar - we kunnen weer!

Bij vragen mail je met secretaris@moorfielders.nl dank je wel !

 

Ons verenigingsprogramma kent 3 hoofdlijnen: Vereniging, Sportief en Familie.

VERENIGING

Het Verenigingsbestuur organiseert elk kalenderjaar 2 Algemene Ledenvergaderingen. De richtlijn is: de laatste dinsdag in maart (Voorjaar, financieel) en laatste dinsdag in oktober (Najaar, organisatorisch). Leden worden per email geinformeerd en uitgenodigd. De website en de besloten Facebookgroep (even aanmelden en klaar) vermelden de data ook als activiteit / evenement.

ALV 2022: wordt verschoven naar het najaar van 2022

 

SPORTIEF / COMPETITIE

Alle teamgerelateerde data vindt je op de Teampagina's, zoals trainingen, poule indeling van competitie, de stand en het wekelijkse programma. Veel plezier en succes!

 

FAMILIE :

Naast de sportieve activiteiten organiseren we in een verenigingsjaar familie activiteiten zoals:

- Nieuwjaarsfeest  

het bestuur nodigt dan de leden, vrijwilligers, ouders en vrienden van de vereniging uit voor een toost op het nieuwe jaar in ons clubhuis - eerstevolgende in 2023 

- Veldonderhoud / voorbereiding: 5 en 12 maart 2022

op 2 of 3 zaterdagen (indien nodig ook 19 maart) maken we gezamenlijk de velden speelklaar voor de buitentraining en competities => zie ook de evenementen op onze Facebookpagina. De club biedt de aanwezigen een smakelijke lunch aan!

- Openingsdag: 3 april 2022 

in 2022 een Special Edition op 3 april i.v.m. het 40-jarig bestaan én de opening van het nieuwe complex.. Zie het nieuwsbericht van de Voorzitter en de uitnodiging die per mail is verzonden:

- Jeugdweekend: Pinksteren

voor alle jeugdleden zoals altijd gewoonlijk in het Pinksterweekend. De enthousiaste groep vrijwilligers die dit organiseert zal t.z.t. de informatie verstrekken!

- Familiedag: zojuist zijn de uitnodigingen gelanceerd voor 16 oktober 2022

een beregezellige toernooidag met familie, kennissen, vriendjes en vriendinnetjes.

- Veldonderhoud / winterklaar maken: oktober

In de eindfase van de competitie volgt de uitnodiging voor het winterklaar maken van de velden. De uitvoering is meestal op 2 zaterdagen. Gezellig veel werk verzetten en smakelijk gezamenlijk lunchen.

- Team-eindfeestjes:

per team wordt het seizoen afgesloten en behaalde successen gevierd in een zelf te organiseren activiteit.

 

Deze activiteiten zijn mogelijk doordat spelers en ouders zich als vrijwilliger actief maken binnen de vereniging. Informeer bij bestuurs- of commissieleden wat jij zou kunnen doen.  Nieuwe leden en ouders zijn van harte welkom bij het organiseren van deze korte evenementen of andere verenigingsactiviteiten.